Interfiscal nv/sa – Douanestraat 32 – 8930 Rekkem (België) Tel. 00 32 56 40 29 01 – Fax. 00 32 56 41 91 79 – Email info@interfiscal.be

Ongecategoriseerd

Jean-Marie Ghesquière kijkt met vergrootglas naar Wet Macron

bron: http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/jean-marie-ghesquiere-kijkt-met-vergrootglas-naar-wet-macron/

De Wet Macron verplicht  iedereen die personeel detacheert naar Frankrijk om een sociaal mandataris in Frankrijk onder de arm te nemen die als tussenpersoon op Frans grondgebied alle documenten van de firma bijhoudt. Plus nog een reeks andere verplichtingen. De West-Vlaamse consultant Jean-Marie Ghesquière die met zijn bedrijf (Interfiscal) al decennia lang pal op de Frans-Belgische grens zit, pleit voor een realpolitiek langs beide zijden.

De procedure om aan de wet tegemoet te komen is niet licht. Alles moet in het Frans opgesteld worden en bouwbedrijven bijvoorbeeld moeten voor elke  werf(verplaatsing) een detachering per werknemer via internet doorgeven. Alles moet ook in het Frans opgesteld worden, wat de controle voor  de sociale inspecteurs gemakkelijker maakt. Tevens moet het loon vermeld worden met de nodige bewijsstukken en dit loon mag niet lager zijn dan het Franse minimumloon. Door de toename van ‘nieuwe ‘ Europese lidstaten (vooral uit Oost-Europa) hebben de maatregelen sowieso een groot impact op het handelsverkeer, en dat mochten heel wat West-Vlaamse bedrijven ook al aan de lijve ondervinden. Sommigen hebben het over oneerlijke concurrentie.

 

 

Deze administratieve verplichting werd in het begin als een zware last beschouwd door onze firma’s. “Maar nu vangen wij hoe langer hoe meer getuigenissen op dat de Belgische bedrijven terug concurrentieel worden op de Franse markt”, aldus expert Jean-Marie Ghesquière. “Dit heeft onder meer te maken met het feit dat die Oost-Europese bedrijven het Franse minimumloon moeten toepassen. De Franse sociale inspecteurs hebben ons ook al tientallen malen gemeld dat de Franse bedrijven ook  tevreden zijn met het resultaat omdat zij ook stilaan verlost worden van deze oneerlijke concurrentie. Een pervers neveneffect is wel dat deze Oost-Europese firma’s die zich niet willen aanpassen aan deze minimumlonen zich naar België verplaatsen waar zo’n systeem van permanente controle niet bestaat. Deze firma’s verschuilen zich  ook graag achter hun eigen taalbarrières die voor onze sociale inspecteurs onbegrijpbaar zijn.”

“In Parijs worden werven bestempeld als operaties die maanden duren”, vervolgt Jean-Marie Ghesquière. “Terwijl veel van onze kleine kmo ’s uit West- en Oost- Vlaanderen over de grens kleinere werven of tijdelijke reparaties en controles uitvoeren. Heel wat van onze klanten sturen enkele mensen dagelijks naar Frankrijk om op verschillende plaatsen per dag een klein werkje uit te voeren. Frankrijk heeft nu beslist dat op elke melding vanaf 1/1/2018  40 euro (!!!) moet betaald worden voor het gebruik van hun internet. Dat wil dus zeggen dat een firma die elke dag bijvoorbeeld 3 mensen naar 4 verschillende plaatsen stuurt, 12 maal 40 euro per dag zou moeten betalen. Trump had ook voorgesteld om een muur aan de grens mat Mexico te bouwen en die te laten betalen door Mexico. Dit is hetzelfde. Een systeem installeren en de kosten aan de gebruiker doorrekenen. Iemand die een werf van 6 maanden voorziet kan die 40 euro misschien nog doorrekenen maar die duizenden kleine firma’s  kunnen dit niet. Gevolg: vanaf 1/1/2018 zouden heel wat banen in onze streekregio’s kunnen verdwijnen. De meeste mensen kijken angstig toe naar het naderen van 1 januari en stellen met lede ogen vast dat onze beleidsmensen ook niet onderhandelen met Frankrijk. Er is hoe dan ook dringend nood aan een akkoord om Frankrijk te bewegen tot een andere opstelling.”

Voka-Lid in de kijker

Voka-lid in de kijker: Interfiscal Belgium

bron : https://www.voka.be/west-vlaanderen/nieuws/2017/2/voka-lid-in-de-kijker-interfiscal-belgium

28/02/2017 , Pieter Vanderhaeghe

Bij de start van Interfiscal Belgium had zaakvoerder Jean-Marie Ghesquière het idee dat zijn fiscaal vertegenwoordigingsbureau een jaar of tien relevant zou blijven. Nu, 24 jaar later, blijkt dat de versnippering van de Europese Unie meer perspectieven biedt dan ooit tevoren.

Interfiscal Belgium

“Toen ik in 1993 met Interfiscal Belgium startte, wilde ik bedrijven helpen met allerlei exportformaliteiten die vervuld moesten worden, ondanks het openstellen van de grenzen. Ik schatte dat ik dat in de context van de verdere eenmaking van de Europese Unie zo’n tien jaar zou kunnen doen. Gaandeweg werd echter duidelijk dat die eenmaking niet zo eenvoudig verloopt en dat verschillende landen geneigd zijn om opnieuw eigen regelgevingen in te voegen.”

“Intussen zijn onze activiteiten mee geëvolueerd met de ontwikkelingen binnen dat Europese verhaal. Een voorbeeld daarvan is de verplichting tot het aanstellen van een sociaal mandataris bij detacheringen naar Frankrijk, sinds april 2015. Het optreden als sociaal mandataris, waarbij we alle nodige papieren bijhouden en erop toezien dat er niet onder het Franse minimumloon wordt gewerkt, vormt tegenwoordig zelfs onze hoofdactiviteit.”

“Een aanvulling daarop is de Wet Macron, die sinds juli vorig jaar van kracht is en waarbij nu ook transporteurs die in Frankrijk laden of lossen een sociaal mandataris moeten aanstellen. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel bedrijven niet op de hoogte zijn van die regels of het riskeren om ze aan hun laars te lappen. Maar er zijn serieuze boetes van toepassing en er is regelmatig controle van de Franse sociale inspectie.”

Tweetalige tussenpersoon

Interfiscal Belgium treedt niet alleen op als sociaal, maar ook als fiscaal mandataris. “Wie wil werken voor particulieren in Frankrijk moet Franse btw aanrekenen en betalen, zowel op het gebruikte materiaal als op de arbeid zelf. Wij rekenen dat allemaal uit en helpen ondernemers als tussenpersoon bij hun Franse btw-aangifte.”

“Het grote voordeel voor bedrijven is dat al onze medewerkers perfect tweetalig zijn, waardoor er een minder grote drempel is dan bij Franse mandatarissen. Ondernemers kunnen ons alles in het Nederlands uitleggen en wij nemen vervolgens het Franse papierwerk op ons. Het is alleen jammer dat heel wat bedrijven nog niet weten dat ze bij ons terecht kunnen om zulke zaken in orde te brengen.”

Andere Europese mogelijkheden

“De Europese en nationale overheden willen ook een exact overzicht van al het in- en uitgaande goederenverkeer”, gaat Jean-Marie Ghesquière verder. “Al die gegevens moeten maandelijks in een intrastataangifte gebundeld worden. Bij sommige bedrijven gebeurt dat door de boekhouder, maar dat kan ook perfect uitbesteed worden, want dat is namelijk het derde luik van onze activiteiten.”

“Frankrijk is trouwens niet het enige land dat met nieuwe wetten de concurrentie met de zogenaamde nieuwe Europese landen en hun lage loonkosten wil aangaan. In dat opzicht raakt Europa meer en meer versnipperd, want ook landen als Duitsland, Italië en Nederland overwegen dergelijke maatregelen. Of die landen op korte of lange termijn voor ons een nieuwe markt kunnen opleveren, is moeilijk in te schatten, maar we volgen het op de voet.”

Waarom lid van Voka West-Vlaanderen?

“Omdat heel wat bedrijven de detacheringsregelgeving als ver van hun bed beschouwen zolang ze het niet nodig hebben en omdat we ondervinden dat bedrijven ons niet altijd even vlot vinden, rekenen we op het Voka-netwerk om onze bekendheid wat uit te breiden.”

Interfiscal waarschuwt Vlaamse kmo’s voor Franse wet

bron : http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/interfiscal-waarschuwt-voor-franse-wet/

GhesquiereSinds 1 april 2015 moet iedereen die personeel detacheert naar Frankrijk (bouw meestal maar ook traiteurs, tuinmannen, architecten, herstellingspersoneel enzovoort, zonder uitzondering) een sociaal mandataris in Frankrijk aanstellen en alle detacheringen melden via internet. “Helaas zijn er nog altijd veel bedrijven die dat niet weten,” zegt de West-Vlaming Jean-Marie Ghesquière van het Rekkems bedrijf Interfiscal. “Transport bleef in het verleden altijd een beetje een grijze zone. Maar door de wet Macron geldt vanaf 1 juli 2016 de verplichting dat iedere transporteur die in Frankrijk laadt of lost ook een sociaal mandataris in Frankrijk moet hebben. Tevens moeten de werfmeldingen via internet verplicht gemeld worden. Het bewijs van die melding moet ook verplicht in de camion aanwezig zijn samen met het arbeiderscontract met bewijs van uurloon of desnoods loonfiche. Het uurloon mag niet minder dan het minimumloon in Frankrijk zijn.”

Inmiddels werd er door de Europese Commissie al verduidelijkingen gevraagd om na te gaan of dit allemaal strookt met de Europese  wetgevingen. “Maar in tegenstelling met hetgeen velen dachten is deze stap van Europa niet opschortend en gaat de wetgeving zeker in op 1 juli 2016,” aldus Ghesquière. “Een Frans antwoord wordt trouwens niet in de eerstvolgende jaren verwacht. Het merendeel van de transportfirma’s moet zich nog in orde stellen voor 1 juli, maar helaas schijnen velen dit nog niet te weten. Frankrijk haalt aan dat de wet al van 9 april in werking trad en dat er dus ruimschoots tijd was om zich voor te bereiden. Met mijn bedrijf Interfiscal staan wij in voor deze sociale administratieve taken en zijn we officieel erkend als sociaal mandataris in Frankrijk. Nu krijgen wij plots tientallen aanvragen per dag en zijn er nog honderden, zo niet duizenden transportfirma’s in België alleen al die zich nog moeten in orde stellen. Een kleine troost in het verhaal: sinds de wet van 1 april 2015 zijn er een aantal Franse maar nu ook Belgische firma’s (meestal in de bouw) die terug meespelen en opnieuw concurrentieel zijn. Sommigen krijgen nu terug een marktaandeel dat ze kwijt waren aan firma’s uit andere Europese landen die onder de Franse (en uiteraard Belgische) minimumlonen werkten.” (KC)